Nyänget utanför Örnsköldsvik exploaterades på 20-talet och stugägarna njöt av den underbara naturen under sommarmånaderna. Allt eftersom fastigheterna nu byter ägare, så flyttar det in familjer som inget hellre önskar än att få njuta av detta paradis året om. Denna hemsida är öppen för alla, men i synnerhet för er som inte dagligen kan återvända till detta paradis.
HÄR ÄR GOTT ATT LEVA
website counter
Nyängetsbilder
Nyänget trailer
MIVA informerar om VA-utbyggnad ·	Det finns ännu inget kommunbeslut (fullmäktige) om utbyggnadsplan för kommunal VA-försörjning. ·	Sannolikt fattas ett beslut i kommunfullmäktige om utbyggnadsplanen under 2020. ·	Från det att utbyggnadsplanen är antagen i kommunfullmäktige så bedöms utbyggnaden av första området ta ca: 3 år att färdigställas.  ·	Miva utreder under 2019 tekniska va-lösningar i de områden som finns med i VA-planen och Nyänget är ett av dessa områden.  ·	I utredningen för varje område beaktas även den kringliggande bebyggelsens behov av kommunal VA-försörjning. ·	Miva kommer även att göra platsbesök inom områdena under hösten. Detta kommer Miva att skicka ut information om till samtliga fastighetsägare. ·	När VA-utbyggnad i Nyänget börjar närma sig kommer Miva i god tid att informera fastighetsägarna på bred front vilket också kan involvera direkta möten.
Framfört vid vårt årsmötet 2019-06-17 •	Fortfarande är det hundägare som låter sin hund springa löst. Hundar ska vara kopplade i Nyänget. •	I sopcontainern ska det bara vara hushålls avfall. Inte kartong, flaskor och byggmaterial. Skärpning. •	En grävling härjar i området och har bl.a. bökat i kompostlådor m.m. •	I våra trivselregler ingår det att vi ska hålla våra slänter snygga och prydliga. Det är inte alla som respekterar detta. •	Stugsista infaller i år lördagen den 17 augusti.
NYÄNGET