Nyänget utanför Örnsköldsvik exploaterades på 20-talet och stugägarna njöt av den underbara naturen under sommarmånaderna. Allt eftersom fastigheterna nu byter ägare, så flyttar det in familjer som inget hellre önskar än att få njuta av detta paradis året om. Denna hemsida är öppen för alla, men i synnerhet för er som inte dagligen kan återvända till detta paradis.
HÄR ÄR GOTT ATT LEVA
website counter
Nyängetsbilder
Nyänget trailer
ÅRSMÖTET 2019, hålls som vanligt vid Strandstigsbryggan.     17 juni kl 18:00 Ta med något att sitta på och kanske ett paraply. MIVA informerar om VA-utbyggnad ·	Det finns ännu inget kommunbeslut (fullmäktige) om utbyggnadsplan för kommunal VA-försörjning. ·	Sannolikt fattas ett beslut i kommunfullmäktige om utbyggnadsplanen under 2020. ·	Från det att utbyggnadsplanen är antagen i kommunfullmäktige så bedöms utbyggnaden av första området ta ca: 3 år att färdigställas.  ·	Miva utreder under 2019 tekniska va-lösningar i de områden som finns med i VA-planen och Nyänget är ett av dessa områden.  ·	I utredningen för varje område beaktas även den kringliggande bebyggelsens behov av kommunal VA-försörjning. ·	Miva kommer även att göra platsbesök inom områdena under hösten. Detta kommer Miva att skicka ut information om till samtliga fastighetsägare. ·	När VA-utbyggnad i Nyänget börjar närma sig kommer Miva i god tid att informera fastighetsägarna på bred front vilket också kan involvera direkta möten.
Att världshaven är kraftigt förorenade är lätt att förstå, när ovanstående flutit iland på en liten strand i Bäckfjärden.
Susanne Högberg, hälsar och tackar alla som hedrade Göran vid hans bortgång. Susanne blev väldigt glad att så många i Nyänget tände ett ljus eller skänkte en gåva till Görans minne.