Återigen ligger det sopor runt sopcontainern och dessutom har vi fått en dammsugare.
ANSLAGSTAVLAN
2017 Efter allt regnande så har det blivit ordentligt med gropar i vägen. John-Åke vår vägmästare, ser till att vägen blir körbar igen.
17-10-28
Samrådsmöte vid Järnkrogen 2017-10-12
Presentation : Ann-Britt Åström                Kultur och fritid
Soliga dagar finns det inte en parkering ledig vid badplatsen. Det kan vara svårt att komma fram till sopcontainern.
Vilken sommar, bara sol!
Vägföreningen har efter ett årsmötesbeslut, köpt och placerat ut ett farthinder. Fart- hindret ska reducera farten och risken för trafikincidenter och kanse en olycka. Fart- hindret är ca: 2,5 cm högt och 290 cm brett. Tyvärr är det någon som sätter sin egen bekvämlighet före barnens säkerhet och tar sig friheten att kasta ner vårt fart- hinder i diket. Håll utkik och försök identifiera förövaren.