ANSLAGSTAVLAN
17-10-28
Postlådor Det har framförts farhågor av Nyängetsbor, att om vi inte tillhandahåller en bra arbetsmiljö, för den som delar ut posten, så kan det resultera i att vi tvingas samla alla postlåder på ett och samma ställe. Det är därför viktigt att vi har placerat postlådan, så att den som delar ut posten inte behöver stiga ur bilen. Vi måste dessutom hålla rent framför postlådan vintertid.
NYÄNGET
MIVA informerar om VA-utbyggnad ·	Det finns ännu inget kommunbeslut (fullmäktige) om utbyggnadsplan för kommunal VA-försörjning. ·	Sannolikt fattas ett beslut i kommunfullmäktige om utbyggnadsplanen under 2020. ·	Från det att utbyggnadsplanen är antagen i kommunfullmäktige så bedöms utbyggnaden av första området ta ca: 3 år att färdigställas.  ·	Miva utreder under 2019 tekniska va-lösningar i de områden som finns med i VA-planen och Nyänget är ett av dessa områden.  ·	I utredningen för varje område beaktas även den kringliggande bebyggelsens behov av kommunal VA-försörjning. ·	Miva kommer även att göra platsbesök inom områdena under hösten. Detta kommer Miva att skicka ut information om till samtliga fastighetsägare. ·	När VA-utbyggnad i Nyänget börjar närma sig kommer Miva i god tid att informera fastighetsägarna på bred front vilket också kan involvera direkta möten.