ANSLAGSTAVLAN
17-10-28
Vägföreningen har sagt nej till att placera ut blomlådor och andra liknande farthinder, då vägen är för smal och farthindren skulle kunna utgöra ett hinder för utryckningsfordon. För att ändå göra något för att reducera hastigheten, beslöt årsmötet att köpa in ett liggande väggupp enligt ovanstående bild. Hindret är ca: 2,5 cm högt och 290 cm brett. Tyvärr är det någon som sätter sin egen bekvämlighet före barnens säkerhet och tar sig friheten att kasta ner vårt farthinder i diket. Den som kastat farthindret i diket är ertappad. Han påstår att hans bil är så låg att den inte kommer över hindret som är 2,5 cm högt???? Tyvärr har hanteringen medfört att farthindret gått utav.
Blomlådor Några fastighetsägare funderar på att placera ut blomlådor på eget bevåg, då trafikanterna inte visar respekt för såväl hastighetsbegränsning som farthinder. Vägföreningen har på ett årsmöte beslutat att inte placera ut blomlådor och liknande farthinder. Om någon ändå väljer att placerar ut egna farthinder, så sker det under eget ansvar.