Återigen ligger det sopor runt sopcontainern.
ANSLAGSTAVLAN
Efter allt regnande så har det blivit ordentligt med gropar i vägen. John-Åke vår vägmästare, ser till att vägen blir körbar igen.
17-10-28
Samrådsmöte vid Järnkrogen 2017-10-12
Presentation : Ann-Britt Åström                Kultur och fritid
Soliga dagar finns det inte en parkering ledig vid badplatsen. Det kan vara svårt att komma fram till sopcontainern.
Vilken sommar, bara sol!