ANSLAGSTAVLAN
17-10-28
Postlådor Det har framförts farhågor av Nyängetsbor, att om vi inte tillhandahåller en bra arbetsmiljö, för den som delar ut posten, så kan det resultera i att vi tvingas samla alla postlåder på ett och samma ställe. Det är därför viktigt att vi har placerat postlådan, så att den som delar ut posten inte behöver stiga ur bilen. Vi måste dessutom hålla rent framför postlådan vintertid.