Lars-Erik på sin förmiddagsrunda.
Christer Larsson
ANSLAGSTAVLAN
Efter allt regnande så har det blivit ordentligt med gropar i vägen. John-Åke vår vägmästare, ser till att vägen blir körbar igen.
17-10-28
När vintern kommer med 3 dm snö under en natt, då är det tacksamt att få hjälp av Bella.
Presentation : Ann-Britt Åström                Kultur och fritid
Samrådsmöte vid Järnkrogen 2017-10-12