Kommunalt vatten distribuerat av vattenföreningen Läs av vattenmätaren i månadsskiftet nov-dec och rapportera mätarställningen så snart som möjligt. Rapportera endast hela kubikmeter och utelämna decimalerna. Observera att det är mätarställningen som ska rapporteras och inte uträknad förbrukning.
NYÄNGET