Kommunalt vatten distribuerat av vattenföreningen Läs av vattenmätaren i slutet av November och rapportera mätarställningen så snart som möjligt. Vattenföreningens faktura ska betalas så snart som möjligt och absolut innan årsskiftet. Utelämna decimalerna i mätarställningen och rapportera endast hela kubikmeter. Observera att det är mätarställningen som ska rapporteras och inte förbrukningen. Den som inte rapporterar sin mätarställning trots påminnelser, blir skönstaxerad.
NYÄNGET