Kommunalt vatten distribuerat av vattenföreningen Läs av vattenmätaren i början av december och rapportera mätarställningen så snart som möjligt. Rapportera endast hela kubikmeter och utelämna decimalerna Observera att det är mätarställningen som ska rapporteras och inte förbrukningen.
NYÄNGET