Kommunalt vatten distribuerat av vattenföreningen Läs av vattenmätaren i början av december och rapportera mätarställningen så snart som möjligt. Utelämna decimalerna i mätarställningen och rapportera endast hela kubikmeter. Observera att det är mätarställningen som ska rapporteras och inte enbart förbrukningen.
NYÄNGET