Kommunalt vatten Läs av vattenmätaren i början av december och rapportera mätarställningen senast den 15 december. ( OBS! Utelämna decimalerna i mätarställningen och rapportera endast hela  kubikmeter )