NYÄNGET
Michael Sjögren som bor på sörsidan (Sörberga), har försett oss med dessa kartor, som speglar gångstigar i området.