2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2003
2004
2005
2006
2014
2015
2016
Christer Larsson
Vattenföreningens stadgar 2018
2017
2013
Årsmöte Väg, 2013-06-17 kl: 18:00 Årsmötet hölls vid Strandstigsbryggan som vanligt. Till mötesordförande valde Christer Larsson och som sekreterare Lars Ahlenius. Anders Gustavsson valdes att jusera protokollet jämte ordförande. Föregående årsmötesprotkoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. Verksamhetsrapporten lästes upp och god-kändes liksom kassarapporten och revisionsberättelsen. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsens förslag på att inga arvoden skulle utgå och oförändrade årsavgifter godkändes. Vägen ansågs ha varit ovanligt bra med undantag för en vecka. Därför kommer inga större åtgärder att vidtagas i år för-utsatt att inget oförusett inträffar. Avsikten är att spara pengar för en sörre insats nästa år.På begäran beslöts att Nyängets gupp, skall flyttas närmare de hus som har lekande barn. Trivselåtgärd är som vanligt att alla klipper ner sina häckar och buskar för siktens skull och att hålla dikena rensade. Stugsista med med dikesröjning och flaggning blir den 17:e augusti. Bäckfjärdens intresseförening meddelar att vattendjupet i Sandlågan nu är 2,0 m. Efter tidigare muddringen var djupet 3,6 m. Det är därför viktigt att alla betalar till Bäckfjärdens intresseförening, så att vi har pengar att muddra i framtiden. Vi skall bevara Bäckfjärden som en havsvik och inte en insjö nära havet. Årsmöte Väg, 2013-06-17 kl: 18:00 Årsmötet hölls vid Strandstigsbryggan som vanligt. Till mötesordförande valde Christer Larsson och som sekreterare Lars Ahlenius. Anders Gustavsson valdes att jusera protokollet jämte ordförande. Föregående årsmötesprotkoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. Verksamhetsrapporten lästes upp och god-kändes liksom kassarapporten och revisionsberättelsen. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsens förslag på att inga arvoden skulle utgå och oförändrade årsavgifter godkändes. Vägen ansågs ha varit ovanligt bra med undantag för en vecka. Därför kommer inga större åtgärder att vidtagas i år för-utsatt att inget oförusett inträffar. Avsikten är att spara pengar för en sörre insats nästa år.På begäran beslöts att Nyängets gupp, skall flyttas närmare de hus som har lekande barn. Trivselåtgärd är som vanligt att alla klipper ner sina häckar och buskar för siktens skull och att hålla dikena rensade. Stugsista med med dikesröjning och flaggning blir den 17:e augusti. Bäckfjärdens intresseförening meddelar att vattendjupet i Sandlågan nu är 2,0 m. Efter tidigare muddringen var djupet 3,6 m. Det är därför viktigt att alla betalar till Bäckfjärdens intresseförening, så att vi har pengar att muddra i framtiden. Vi skall bevara Bäckfjärden som en havsvik och inte en insjö nära havet. Årsmöte Väg, 2013-06-17 kl: 18:00 Årsmötet hölls vid Strandstigsbryggan som vanligt. Till mötesordförande valde Christer Larsson och som sekreterare Lars Ahlenius. Anders Gustavsson valdes att jusera protokollet jämte ordförande. Föregående årsmötesprotkoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. Verksamhetsrapporten lästes upp och god-kändes liksom kassarapporten och revisionsberättelsen. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsens förslag på att inga arvoden skulle utgå och oförändrade årsavgifter godkändes. Vägen ansågs ha varit ovanligt bra med undantag för en vecka. Därför kommer inga större åtgärder att vidtagas i år för-utsatt att inget oförusett inträffar. Avsikten är att spara pengar för en sörre insats nästa år.På begäran beslöts att Nyängets gupp, skall flyttas närmare de hus som har lekande barn. Trivselåtgärd är som vanligt att alla klipper ner sina häckar och buskar för siktens skull och att hålla dikena rensade. Stugsista med med dikesröjning och flaggning blir den 17:e augusti. Bäckfjärdens intresseförening meddelar att vattendjupet i Sandlågan nu är 2,0 m. Efter tidigare muddringen var djupet 3,6 m. Det är därför viktigt att alla betalar till Bäckfjärdens intresseförening, så att vi har pengar att muddra i framtiden. Vi skall bevara Bäckfjärden som en havsvik och inte en insjö nära havet.
2014
2015
Sammandrag av vägföreningens årsmöten
Årsmöte Väg, 2013-06-17 kl: 18:00 Årsmötet hölls vid Strandstigsbryggan som vanligt. Till mötesordförande valde Christer Larsson och som sekreterare Lars Ahlenius. Anders Gustavsson valdes att jusera protokollet jämte ordförande. Föregående årsmötesprotkoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. Verksamhetsrapporten lästes upp och god-kändes liksom kassarapporten och revisionsberättelsen. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsens förslag på att inga arvoden skulle utgå och oförändrade årsavgifter godkändes. Vägen ansågs ha varit ovanligt bra med undantag för en vecka. Därför kommer inga större åtgärder att vidtagas i år för-utsatt att inget oförusett inträffar. Avsikten är att spara pengar för en sörre insats nästa år.På begäran beslöts att Nyängets gupp, skall flyttas närmare de hus som har lekande barn. Trivselåtgärd är som vanligt att alla klipper ner sina häckar och buskar för siktens skull och att hålla dikena rensade. Stugsista med med dikesröjning och flaggning blir den 17:e augusti. Bäckfjärdens intresseförening meddelar att vattendjupet i Sandlågan nu är 2,0 m. Efter tidigare muddringen var djupet 3,6 m. Det är därför viktigt att alla betalar till Bäckfjärdens intresseförening, så att vi har pengar att muddra i framtiden. Vi skall bevara Bäckfjärden som en havsvik och inte en insjö nära havet.
2016
Vattenföreningens årsmötesprotokoll
Fr.o.m. 2017 har väg och vatten gemensamt årsmötesprotokoll.
MÖTESPROTOKOLL
2018
2019
NYÄNGET
2020