Nyängets hänsyns- och trivselregler
Utöver samhällets alla lagar och regler, har de boende i Nyänget kommit överens om s.k. hänsynsregler. Syftet är att Nyänget ska vara ett boendeparadis, där alla visar hänsyn till andra.
HASTIGHETSBEGRÄNSNING Generellt gäller maxhastighet 30 km / timme. Det är viktigt att vi alla respekterar hastighets- begränsningen m.a.p. lekande barn. Sommar- tid så dammar vägarna och på vintern är det dålig sikt p.g.a. höga snödrivor.
VÄNDPLATSER Det är allas önskemål, att bilister inte använder andras infarter som vändplats.
HUNDAR Hundarna ska vara kopplade och får absolut inte springa lösa. Hund- ägaren ska alltid plocka upp eventuell spillning i medhavd plastpåse. Plastpåsen ska omhändertas på brukligt sätt och inte slängas i naturen.
NYÄNGET