Hastighet
Tung trafik
Parkering
Hundar
Vändplatser
Staket, diken
Städning
Välkommen till Nyänget
Utöver samhällets alla lagar och regler, har de boende i Nyänget kommit överens om s.k. hänsynsregler. Syftet är att Nyänget ska vara ett boendeparadis, där alla visar hänsyn till andra. Dessa regler och andra aktuella händelser, diskuteras på vägförening och en vattenförenings årsmöte, som hålls kring midsommar vid Strandstigsbryggan. Kallelse till års- mötet distribueras till de boende i Nyänget och på denna hemsidan i början av juni.